Information om oss


Priwiba AB grundades 2019 av Sandro Bacci, Danny Pripp & William Walsh. 

Alla tre har gedigen erfarenhet inom bygg & ekonomi, tillsammans tog vi beslutet om att gå ihop och starta upp Priwiba just för att vi kompletterar varandra inom branschens alla grenar. På de senare åren har vi lagt vår fokus på att hjälpa till med försäkringsärenden i nära samarbete med försäkrings- och fastighetsbolag, med försäkringstagaren i fokus.

Vi har arbetat fram en rutin och en hantering som är tydlig och transparent där både beställare och slutkund tydligt kan se varje steg på vägen, i allt från utförandet till ekonomin. 

Vi utvecklar ständigt våra metoder och vår verksamhet genom data- & informationsdrivna arbetssätt och digitalisering. För att kunna möta och överträffa alla våra kunders behov och förväntningar.

Nedan kan ni ladda ner vår kvalitéts- & miljöpolicy.